Konkurs gastronomiczny „MAZUREK WIELKANOCNY”

REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO

MAZUREK WIELKANOCNY

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów doskonaleniem umiejętności, rozbudzenie inicjatywy oraz pomysłowości poprzez wykonanie i prezentowanie wypieków wielkanocnych

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie Społecznego Technikum i Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Myślenicach

2. Prace konkursowe w postaci wykonania potrawy, zwanej dalej Pracą, będą realizowane przez jednego ucznia zwany dalej UCZESTNIKIEM

3. Każdy Uczestnik konkursu może przedstawić jedną Pracę

4. Udział w konkursie następuje na podstawie zgłoszenia Uczestnika

5. Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 15.03.2024 r. do Pań: Anety Płatek, Małgorzaty Hundli-Wawok. Zgłoszenie powinno zwierać imię, nazwisko, klasę oraz recepturę potrawy wielkanocnej- danie główne

OCENIANIE PRAC KONKURSOWYCH

W konkursie będzie oceniana Praca składająca się z wykonania i zaprezentowania mazurka wielkanocnego

Elementy dekoracyjne oraz składniki potrawy i napoju uczestnicy wybierają i zapewniają sobie sami (podstawowe produkty spożywcze np. mąka, cukier, jaja będą zapewnione przez Dyrektora)

Ocenianiu będą podlegać:

  1. Kryteria przygotowania potrawy: przygotowanie stanowiska pracy, przygotowanie surowców, dobór narzędzi, prawidłowość procesów technologicznych, gospodarowanie surowcem, higiena pracy, opracowanie receptury, przestrzeganie receptury, wielkość porcji, sposób podania, wygląd potrawy, dobór naczyń do prezentowania potrawy, smak potrawy, tempo pracy
  2. Ocena potrawy: wygląd, smak, temperatura, dekoracja, sposób podania

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

  1. Konkurs odbędzie się           25.03.2024 r.              w Społecznej Szkole w Myślenicach
  2. Czas przygotowania od momentu wejścia na stanowisko, do momentu zakończenia pracy nie może przekroczyć 150 min. Czas przeznaczony do pracy obejmuje:

Dla kucharza: przygotowanie 3 porcji potrawy

  • Nie dopuszcza się wcześniej przygotowanych elementów. Potrawa musi być wykonana w całości podczas wykonywania Pracy konkursowej

ROZSTRZYGNIECIĘ KONKURSU

  1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać powołana Komisja Konkursowa
  2. Nadzór nad procesem technologicznym i ocenę wykonania oraz nadzór nad ubiorem stołu będą sprawowali nauczyciele przedmiotów gastronomicznych
  3. Komisja dokona oceny prac w dniu konkursu. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej
  4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na apelu Wielkanocnym lub apelu na zakończenie V klasy
  5. Przewidziane nagrody za I, II, III miejsce

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 🙂