Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Potrzebujesz podnieść swoje kwalifikacje? Planujesz iść na studia?

Rozpocznij naukę w naszej szkole i zadbaj o swoją przyszłość.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Myślenicach

Przyjmujemy na wszystkie semestry!!!!

Szkoła jest zaoczna (zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie), więc śmiało pogodzisz dotychczasowe życie ze zdobywaniem wykształcenia.

Do naszej szkoły przyjmujemy osoby pełnoletnie lub osoby kończące 18 lat w roku rozpoczęcia nauki oraz osoby od 16 r. ż.  po szkole branżowej I stopnia.

Czas trwania nauki – 4 lata (po szkole branżowej możliwość 3 lat).

Szkoła dla absolwentów: ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum, branżowej szkoły I stopnia, zasadniczej szkoły zawodowej.

Po ukończeniu szkoły możesz przystąpić do egzaminu maturalnego.

Dokumenty wymagane do zapisu:

•            podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w sekretariacie szkoły lub w zakładce „Rekrutacja” – „Formularze do pobrania”)

•            świadectwo ukończenia ostatniej szkoły

•            1 zdjęcie (legitymacyjne)

Ucząc się w naszej szkole otrzymujesz status ucznia.

Ukończenie naszego liceum umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz (pod warunkiem zdania egzaminu maturalnego) – świadectwa dojrzałości, co umożliwia kontynuowanie nauki w szkole policealnej lub na studiach wyższych.