Społeczna Szkoła Policealna – Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Specjalistów w tej dziedzinie zatrudniają wszystkie zakłady produkcyjne, usługowe i administracyjne sektory gospodarki, które mają obowiązek przeprowadzania szkoleń BHP dla swoich pracowników. Jeśli więc zostaniesz specjalistą w tej dziedzinie, to z pewnością nie będziesz musiał długo szukać zajęcia. Na zdobycie kwalifikacji wystarczy 1,5 roku.

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego.

Nauka w szkole trwa tylko 1,5 roku (3 semestry), w tym czasie uczeń może przystąpić do organizowanego przez OKE egzaminu potwierdzającego kwalifikacje: Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy .

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym  (czwartek i piątek od godz. 16 i sobota lub 3 inne, wybrane dni tygodnia)

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe.

 Dokumenty wymagane do zapisu:

•            podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)

•            świadectwo ukończenia szkoły średniej

•            1 zdjęcie (legitymacyjne)

•            zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w sekretariacie Szkoły przy zapisie).

Po ukończeniu naszej szkoły, Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.