Kierunki kształcenia

Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Myślenicach:

  • kucharz
  • magazynier-logistyk
  • klasa wielozawodowa

Społeczna Branżowa Szkoła II Stopnia w Myślenicach:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik handlowiec

Społeczne Technikum w Myślenicach:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych

Społeczna Szkoła Policealna w Myślenicach

  • terapeuta zajęciowy
  • technik BHP

Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Myślenicach